LÆKRE TILBUD - Spar 10% på Bibs Colour - nu også i str. 3 // 15% på suttetilbehør med navn

Datasikkerhed

Datasikkerhed

Der anvendes SSL (Secure Socket Layer) ved alle korttransaktioner. Transaktionerne er krypterede. Vi kontrollerer altid kortets gyldighed, og om der er dækning for købesummen. byhappyme forbeholder sig retten til at afvise kortkøb.

Indledning

byhappyme værner om din personlige integritet, når du gør brug af vores ydelser. Derfor har vi udarbejdet en politik, der beskriver, hvordan vi behandler og beskytter dine persondata. Denne politik vil til enhver tid kunne blive ændret, så vær opmærksom på altid at tjekke, hvad der er gældende. Den seneste version af denne Privatlivspolitik er altid tilgængelig på byhappyme.com.

Denne Privatlivspolitik gælder udelukkende for privatkunder som anvender vores online-tjeneste.

Hvem bærer ansvaret for dine persondata?

byhappyme er den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata og bærer derfor ansvaret for, at dine data håndteres korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvor opbevares mine persondata?

De persondata, som indsamles fra dig, vil blive opbevaret inden for Europa. Vi videregiver kun persondata til tredjemand, såfremt dette er påkrævet i henhold til loven. byhappyme vil endvidere kunne videregive dine persondata til tredjemand i de situationer, som er anført nederst i denne Privatlivspolitik.

Hvordan anvender vi dine persondata?

Vi anvender dine persondata til følgende formål:

 •        til at kunne fastslå din identitet

 •        til at behandle dine bestillinger og returvarer

 •        til at kontakte dig med beskeder om leverancer eller fx problemer med    leveringen af dine produkter

 •        til at besvare dine spørgsmål pr. e-mail eller via kundeservice

 •        til brug for analyse og segmentering i forbindelse med målrettede kampagner

 •        til udsendelse af generel information og målrettede beskeder

 •        til at informere om events/arrangementer

 •        til at indbyde til events/arrangementer

 •        til kontrol af alder i forbindelse med e-handel

 •        til at sende spørgeskemaer, som giver dig mulighed for at påvirke vores tilbud og ydelser

 •        til at teste og forbedre vores systemer og til at tilbyde ydelser

 •        til at forhindre bedrageri eller misbrug af vores ydelser

 •        til at give dig mulighed for at deltage i vores konkurrencer

Hvilke rettigheder har du?

Såfremt du vurderer at de persondata, som byhappyme har behandlet, er fejlagtige eller er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning, har du ret til at anmode disse persondata rettet, blokeret eller slettet. Dette gør du ved at kontakte vores kundeservice. byhappyme er i visse tilfælde lovmæssigt forpligtet til - og er også i nogle tilfælde lovmæssigt berettiget til - at foretage behandling af dine persondata til trods for, at du måtte have anmodet om sletning af disse.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre de samtykker, du har givet, eller frabede dig yderligere reklame enten via kundeservice eller via det materiale, vi udsender.

Hvem har adgang til dine persondata?

Dine persondata vil ikke blive overført eller solgt til tredjemand til reklameformål. Dine persondata vil dog kunne blive videregivet til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere ydelser til dig, f.eks. til leverandører, således at disse kan stå for transporten af bestilte produkter eller analysere dine persondata med henblik på distribution af tilbud. I de lande, hvor det er muligt, vil dine persondata endvidere kunne udleveres til tredjemand med det formål at opdatere navn og adresse via et folkeregister eller andet offentligt register.

Hvordan beskytter vi dine persondata?

byhappyme træffer de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er krævet i henhold til loven for at sikre, at dine persondata ikke manipuleres med, fortabes eller ødelægges, eller at uvedkommende ikke får adgang til dem. Vores sikkerhedsrutiner ændres løbende i takt med den tekniske udvikling.

Samtlige transaktioner, som foretages via hjemmesiden med brug af dine persondata, bliver krypteret ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer).

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte [email protected] Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dkHar du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr   

Trustpilot