MERK / Grunnet sommerferie sender vi ut din ordre den, 22.07.2020 //SOMMERFERIE TILBUD - Spar 10% på alle smokker!

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Indledning
Byhappyme værner om din personlige integritet, når du gør brug af vores ydelser. Derfor har vi udarbejdet en politik, der beskriver, hvordan vi behandler og beskytter dine persondata. Denne politik vil til enhver tid kunne blive ændret, så vær opmærksom på altid at tjekke, hvad der er gældende. Den seneste version af denne Privatlivspolitik er altid tilgængelig på byhappyme.com. 

Denne Privatlivspolitik gælder udelukkende for privatkunder som anvender vores online-tjeneste.

Hvem bærer ansvaret for dine persondata?
Byhappyme er den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata og bærer derfor ansvaret for, at dine data håndteres korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Hvor opbevares mine persondata?
De persondata, som indsamles fra dig, vil blive opbevaret inden for Europa. Vi videregiver kun persondata til tredjemand, såfremt dette er påkrævet i henhold til loven. Byhappyme vil endvidere kunne videregive dine persondata til tredjemand i de situationer, som er anført nederst i denne Privatlivspolitik. 

Hvilke persondata indsamles?
Vi indsamler og opbevarer de oplysninger om dig, som du selv afgiver til os, f.eks. navn, adresse, køn, fødselsdag mv., interesser og mobilnummer samt oplysning om, hvordan vi kontakter dig (via e-mail og/eller SMS). Vi indsamler ligeledes oplysninger om dine køb som f.eks. købte varer, pris, dato og butik samt eventuelle returvarer. Hvis du deltager i et arrangement eller kontakter os, indsamler vi også dine persondata i den anledning. 

Hvordan anvender vi dine persondata?
Vi anvender dine persondata til følgende formål: 

 •         til at kunne fastslå din identitet
 •         til at behandle dine bestillinger og returvarer
 •         til at kontakte dig med beskeder om leverancer eller fx problemer med leveringen af dine produkter
 •         til at besvare dine spørgsmål pr. e-mail eller via kundeservice
 •         til brug for analyse og segmentering i forbindelse med målrettede kampagner
 •         til udsendelse af generel information og målrettede beskeder
 •         til at informere om events/arrangementer
 •         til at indbyde til events/arrangementer
 •         til kontrol af alder i forbindelse med e-handel
 •         til at sende spørgeskemaer, som giver dig mulighed for at påvirke vores tilbud og ydelser
 •         til at teste og forbedre vores systemer og til at tilbyde ydelser
 •         til at forhindre bedrageri eller misbrug af vores ydelser
 •         til at give dig mulighed for at deltage i vores konkurrencer


Opbevaringstid
Vi opbevarer ikke dine persondata i længere tid, end hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor beskrevne formål, eller end hvad vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen. Derefter vil dine persondata blive slettet.

Hvilke rettigheder har du?
Såfremt du vurderer, at de persondata, som Byhappyme har behandlet, er fejlagtige eller er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning, har du ret til at anmode disse persondata rettet, blokeret eller slettet. Dette gør du ved at kontakte vores kundeservice. Byhappyme er i visse tilfælde lovmæssigt forpligtet til - og er også i nogle tilfælde lovmæssigt berettiget til - at foretage behandling af dine persondata til trods for, at du måtte have anmodet om sletning af disse. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre de samtykker, du har givet, eller frabede dig yderligere reklame enten via kundeservice eller via det materiale, vi udsender. 

Hvem har adgang til dine persondata?
Dine persondata vil ikke blive overført eller solgt til tredjemand til reklameformål. Dine persondata vil dog kunne blive videregivet til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere ydelser til dig, f.eks. til leverandører, således at disse kan stå for transporten af bestilte produkter eller analysere dine persondata med henblik på distribution af tilbud. I de lande, hvor det er muligt, vil dine persondata endvidere kunne udleveres til tredjemand med det formål at opdatere navn og adresse via et folkeregister eller andet offentligt register. 

Hvordan beskytter vi dine persondata?
Byhappyme træffer de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er krævet i henhold til loven for at sikre, at dine persondata ikke manipuleres med, fortabes eller ødelægges, eller at uvedkommende ikke får adgang til dem. Vores sikkerhedsrutiner ændres løbende i takt med den tekniske udvikling. 

Samtlige transaktioner, som foretages via hjemmesiden med brug af dine persondata, bliver krypteret ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer). 

Trustpilot